Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
November u sektember !?! Vrana bêla, prava Belićka, a iz Miloševa !!! Reciklaža stakla - Akcija OŠ Dr Đorđe Joanović !!! Ručno branje kakuruza... Sreća, pa su izmislili, ove amišne telefone !!! Jučeraske poslaPodna je baš bilo borbêno !!! Mi naNjivu, a brez špeditera..., kako to ? Ćuti već jedared I !!! Tvoja žena je lûda !!! Unuka orna za sIgru, a deda... Na koji zanat si dao dete ? Dva žabca i gusanica... Žitni magacin se renovira ... Šta je to lokamotiva ? Zvoni !!! SoČim fotografišete? Biće soka od paradajza... Radovi na pumpu...
 
..., dânima "natraške"...
Pre petnajst godina... Kreće i berba grožđa !!! Kreće i berba kakuruza !!! Koga..., mene..., ma nemoj da te ja, sad oma... Danaske, naš kav precenik, jê parizer !!! Belić..., jesil trošijo káde, brezAlkoholno pivo ? Bilans uspeha od jučeraske !!! Plan i raspored râda, za nedelju 10.09.2023-će !!! Nov ( stari... ) krst, a na zalazak Cûnca !! Ala si i raširio ovo stado !!! Sve su kraći i kraći dâni !!! Daj mi jedan crni i jednog Vučića !!! Šta raditi, kad Vam iznenada nestane Perike ?!? Mlogi, a poGotovu prvi petlovi, su sRâdali !!! Dogodovštine berberske... Zorica Baštovanov - Nića i Desa..., OZ... Donacije za decu iz Batanje ( Madžarska... ) !!! E..., baš sam mu se obradovo !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...