NovoMiloševačka Slika dana - 02.05.2012

Bruka i sramota iz demokratije III !!!

Bruka i sramota iz demokratije III !!!

    Opis: E dobro..., o'ma' da Vam priznam, da "neVolem" ovo što pišem, al' šta ću, kad' su me "brez" ikakvog povoda napali, "kav" da sam im ja jedini problem i na čega će privući birače, da što više "glasadu zaNji", a čak ni ne "učestvujem" na izbore !?!

    Prvo bi "molijo", da pogledate "prikJučeranju", a o'ma' "zaTim" i jučera'nju NM Sliku dana, pa da krenemo dalje...

    Skratiću, kol'ko "guđ" bidnem mog'o...

    Moram prvo da Vam "prinesem" mučan utisak, koji sam stek'o na "promociju URS-a, ( Ujedinjeni' "Rigijona" Srbije... ) i SPO-a ( Srpskog Pokreta Obnove... ), u "novomiloševački Pemzijonerski dom"...

    Ono što je tamo, što ono "po novim kažedu" - prezentovano, u "najManjom" vređa "telegenciju" i znanje "posetijotckinja" i posetilaca, "brez" obzira, dal' su članovi URS-a il' SPO-a, "kav" da su, najblaže rečeno, svi "prostuli" !?!

    "PoTim pitanju, naj" je bila prezentacija na "video bim", o "izKorišćavanju", kako je kaz'o "prezentenat, priPoznatiji kav" tvoritelj "flasera", prirodni' energija, kojim Novo Miloševo, "kav obiluje", a "neIzKorišćeno" je, sve dok pomenute političke, "regijonalno" ujedinjene, naravno uz pokret', "neDođedu naNovo naVlast" !?!

    Molim Vas lepo, o'ma' možete proveriti na internet', da je tužna istina, da Novo Miloševo nema dosta sunčani' dana, nema dosta energije vetra, da bi se "sas" ogledalima posta'ljenim, na ko zna kol'ko 'ektara zemlje, pravile 'lektrične centrale "naSunce" il' "naVeter" !?!

    Dalje, "kazali" su, da će celo, "našo" selo, biti vrlo uskoro grejano na "geotermalne vode", a "preKazali" su toplotne pumpe, koje "izKorišćavadu tamparaturu" vazduha, vode iz bunara ( ako ga imate... ) il' zemlje, na princip' firžidera il' klima uređaja !?!

    "Stari" Bečej, već dugo godina ima i geotermalne vode i toplovod na gas, kroz skoro "celi grad", pa im "naPada naUm" da koristidu geotermalne vode za grejanje, jer je "teško moguće", da iz cevi debljine desetak "cantimêtara, sas kilometer" dubine, iz zemljine utrobe i "tamparaturom" vode od šezdesetak stepeni, dobro "grijete" celi grad !?!

    Jestel' "kadGođ" čuli za "neki - prepetuum" mobile ?!?

    Ako niste, evo..., u "Novo Miloševo" će ga "napraviti" Ujedinjeni' "Rigijoni" Srbije... i novomiloševački ( "Srbski" Pokret Obnove..., pošto samo oni, u "celu Srbiju nećedu", "kav" na "republički" i "pokrajinski nivo", da "bidnedu" u "PrevOkret" !?!

    Tol'ko "oTim", a sad' krâtko, još o par stvari...

    Zbog "ugleda, predhodne" političke "vrhuške", bilo da konkurišete za novce u "pokrajinu" il' "republiku" il' "negdi drugdi, danaske" je vrlo "opastno "predctaviti" se, da ste iz Novog Miloševa !?!

    To se nikad' "doSad" nije desilo i trebaće dugo, dugo vremena da se opere "ljaga sas sviju Milošefčanki" i Milošefčana" !!!

    Zbog "njini rabôta", trenutno je selo dužno izmeđ' - dvades't pet i trides't "milijona" dinara i "zaTo" se teško, "sas" naftom puni "kamijon" Dobrovoljnog "Vatrogastnog" Društva, a ne "zbogTog" što oni nisu "naVlast", kako "tvrdidu" u "pamflet" !!!

    Nešto o platama..., dok sam "bijo precenik" novobečejske "obštine", im'o sam dve "fukcije": "bijo" sam ujedno i "precenik Skubštine" i Izvršnog veća, a u cilju uštede!!!
     Već godinama unazad, imate "precenika obštine", pa zamenike "precenika", pa precenika "Skubštine", pa...

    "Sas" te dve "fukcije", im'o sam platu "atprilike" - dvesta pedes't evra !!!

    Sekretar Mesne zajednice, Saša Vojnović, je "protivuZakonito", sam sebi "doDelijo" platu od "priko" sedamsto evra, a "di" su još i dnevnice, za službena putovanja, pogotovu u inostranstvo !!!

    "PriTom" je "zdravo, jako" važno, da Vam "naPomenino", da "ijAko" više "neRadi" u Mesnu zajednicu "Novog Miloševa", bivši sekretar, "počevu" od marta meseca ove godine, "bresPlatno dobiva" šest mesečni' plata, "kav fukcijonerski" dodatak, a na teret Mesnog samodorinosa, samim tim i meštanki i meštana Novog Miloševa !?!

    Znatel' ono - plata teče, a ja ležim..., pa ko to "neBi" vol'o... jel'de ?!?

    Dalje, "precenik"..., sad', ja moram da kažem, da se uvek, "kav" i svi ostali šalim, pa kažem - "GeJ sedamnajst" plus i "nosijoc" liste za odbornike "Skubštine obštine" Novi Bečej, Đorđe Popov Backo, ima u Vojvodina SPA d.o.o., platu od - 'iljadu i pecta evra !!!

    Neka... i treba..., ja uvek svima kažem, da, ako "možedu", sve "Miloševčanke" i "Milošefčani" i treba da "vučedu" što veće plate, bilo to "uObštinu, pokrajinu" il' "republiku"...

    Ko je meni kriv, što nisam usp'o, da za mandata "precenika obštine", da kupim "odJedared" dva stana, pa da i' spojim i o'ma' im promenim "komplekntu" stolariju i nameštaj. Ko je meni kriv, "kav" i mom bratu "odUjaka", Milovanu Baštovanovom Apašu ( koji je takođe "bijo precenik" novobečejske "obštine" u "perijod" od 2000-ite, do 2004-te... ), što nismo kupili "besan afto", pa kad' nam ga "ukradedu", da o'ma' "zaTim" kupimo još "bešnji" !!!

    Opet sam "priTero sas pisanjom", al' "vreme je", da Vam neko konačno kaže, "jastno" i "glastno":

    Od dugo "naJavljivane" banje u Kaštilj, jednostavno neće biti ništa !!!

    A baš to je glavna, politička žila kucavica, pomenute, dvojice političara. Na "promociju", Đorđe Popov Backo je to ovako "obrazložijo":

 • Još uvek je pitanje banje rovito..., dal' će biti il' neće biti..., tu može odlučiti il' pokvariti samo neka sitnica...
 •     I konačno da "zaključujem"..., ako ste član il' simpatizer pomenute koalicije, dobro razmislite šta tu tražite !!!

      Ako ste još uvek neodlučni, kome ćete dati svoj glas "zaObštinu", pokrajinu i republiku, na "osnovi doSad" navedenog', dobro razmislite, dal' je ova opcija zaslužila Vaše poverenje...

      "Fala za strpljenje" i pažnju, a sutra je kod mene "naRed", novomiloševačka i "obštinska, takoZvata" - Liga SocijalDemokrata Vojvodine, koja je jednostavno rasterala, sve poštene članove iz svoji' redova..., a oni, koji su ostali, često "voledu" da "sLažedu", pa su napravili, isto tako jedan pamflet, a "brez" osnova...

      NASTAVIĆE SE...

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...