Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ko to dolazi, da otvori renovirat nadvožnjak ?!? Nastavak radova na Industrijsku zonu Jug NM !!! Nastavljeni su radovi na Dom kulture !!! Krećedu radovi na Vojvodina SPA center ! Izložba, povodu rimokatoličkog Uskrsa II Ko je još svîro uŠunku ?!? Nije aprili-li-li !!! ČuvarKuća dobiva zamenu... Zaštita za čuvare kanala ? Postaljen bankrot-mat u NM ... Brzinom svetlosti kroz NM... Nije prvoAprilska... Televizori po rejonima...
 
..., dânima "natraške"...
Pravoslavna Lazaríca i rimokatolički Veliki petek DobarDân..., ( al nije ) u dućan !!! Proleće krećeee !!! Pripreme za sevetcko prevenstvo u Rusiju !!! Ajd sad malo proleće !!! Probîva se proleće !!! Kumene, Senka, ja i čuveni biblijotekar Žika Râdin Treći dân proleća !!! Pomagaj brate !!! Pranje sudova..., nekad i sad... Milivoj Bešlin - Zrenjanin il Petrovgrad ?!? Sneg je, baš iznenadijo naše kanađane !!! Vratile su nam se rode !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...