Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Eh..., ta tvoja brâda... Duga sPočetkom februvara !!! Kalkulacija robe, PD Jezero !!! Zadružni dom - izgradnja... Proleće krećeee !!! Proleće krećeee !!! Najčešće korišćena sprava u NM-o !!! Postaljeno - nije svejedno II !!! Zimske, dečije radosti I ... Sluhisti i nesluhisti ... Karlovačke jamure II ... Prvo geometri radidu... Nova knjižara Twins... Divani nakraj brazde...
 
..., dânima "natraške"...
Još edno verovanje..., ako nož zaLebac... Obština N. Bečej - isključeni brojovi itne pomoći Di si ti..., pre vidim Švabu izBočara, neg tebe ? Vratili se ždralovi..., a guske letidu na jug ?!? I poštari su na proteste, 1 od 5 milijona !!! Stani..., di si bijo..., šta si radijo ? Jestel skinili božićno-novogodišnje lampice ? Da se oma razumemo... Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! I pošta nam je opljačkana !!! I naNovo je Nole poBedijo, a na Sv. Savu !!! Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...