Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
KodNâs Sv. Trivun..., kod komšija Sv. Valentin... Proleće krećeee !!! Di to cveta limun žut..., a i nije Tamo doleko... Vinograd, na Sveti Trivun... Prvi žabac ove godine !!! Sveti Triva, guske što naSađiva !!! Ko to, nePoštuje žemski rod ?!? Kampanja - MILIJARDA USTAJE II !!! Strušijo se krov u Pijonirsku ulicu !!! Ogrev za učitelje ... Običaji na Svetog Trivu... Kerećija posla ... Opravdana primedba... Od bijoskopa do mlekare... Krediti, krediti, krediti II... Povrtlari
 
..., dânima "natraške"...
Sve za ljubav !!! Kako izgleda kôd NM sajta ? Deda i unuk, sas vozom od Kikinde, do Melenaca !!! Klađenje !!! I lešnik je pustijo mâce... Da je neko preknjuče kazo: Foto konkurs, OŠ Dr Đ. Joanović - rezultati !!! Analiza stari mâpa Beodre i Karlova... Detaljna mapa i Beodre i Karlova - XIX vek... I napraljena je nova kuća..., lepča od stare !!! Pazi šta pričaš !!! Znaš šta je osnovna prednost crne maske ? Šta ti znači ono - 35′R ?!? Slobodna Vojvodina o Novim Miloševu, 1952-ge !!! Koja je to pesma, a po notama..., na elektroŽice ? Prošli su svi praznici..., veći svêci...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...