Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ponovo radi..., čvorkuljanje !!!! KodNâs Sv. Trivun..., kod komšija Sv. Valentin... Proleće krećeee !!! Di to cveta limun žut..., a i nije Tamo doleko... Vinograd, na Sveti Trivun... Prvi žabac ove godine !!! Sveti Triva, guske što naSađiva !!! Ko to, nePoštuje žemski rod ?!? Kampanja - MILIJARDA USTAJE II !!! Strušijo se krov u Pijonirsku ulicu !!! Ogrev za učitelje ... Običaji na Svetog Trivu... Kerećija posla ... Opravdana primedba... Od bijoskopa do mlekare... Krediti, krediti, krediti II... Povrtlari
 
..., dânima "natraške"...
Još edan dokaz..., da kodNas proleće krećeee !!! Kulturista - 86-ta epizoda, snimata u Miloševo !!! Još su nam tu, sove ušare !!! Zbog jEvrope, će nam ukinuti fejsbuk i instagram ? Domaća râna, protivu raznoRâzni karôna !!! Kerećije oči... Di večeradu, a di spavadu sivi ždralovi ? Eh..., ta ravnica banatcka... PriŽivijo sam karonu II ... PriŽivijo sam karonu I ... Karona...,  dvanajsti dan... Karona..., jedanajsti dan... Karona..., deseti dan... Karona...,  deveti dan... Karona...,  osmi dan... Karona..., sedmi dan... Karona..., šesti dan...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...