Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta su mu pronašli ? Moj pokojni otac, je uvek govorijo... Avlinjski, slepi mišovi !!! Moja prva ricitacija..., pa oma uKnjigu !?! Uspešni smo, tamo di političari neTrpadu nos !!! Na bolovanje sam II ... uVeliko se râdi cuncuKret !!! Čuvajte plodove od čvoraka !!! Vreme je za pečenje paprike !!! A pravo da konkurišedu imadu: I petlovi internetišedu... Kratkotrajna kišica... Krave sas prevenstvom prolaza ... Trgovkinja, pa još i šeretkinja ... Osam uveče, a vrućo kav po danu ... NM je već u EU... Web kamera - početak i kraj leta... Satelitski snimak II...
 
..., dânima "natraške"...
Nov ( stari... ) krst, a na zalazak Cûnca !! Ala si i raširio ovo stado !!! Sve su kraći i kraći dâni !!! Daj mi jedan crni i jednog Vučića !!! Šta raditi, kad Vam iznenada nestane Perike ?!? Mlogi, a poGotovu prvi petlovi, su sRâdali !!! Dogodovštine berberske... Zorica Baštovanov - Nića i Desa..., OZ... Donacije za decu iz Batanje ( Madžarska... ) !!! E..., baš sam mu se obradovo !!! Rode su nam odLetile..., a laste su nam još tu !!! Kâžedu metrolozi, da više neće biti vrućîna !?! Da sam ondak znao, neBi ni pokrećo Gôspojinu !!! Kukuruzi i cuncuKrêt... Pa..., zar i on ?!? PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ? Pištika... FK Vojvodina, osnivači i najbolji tim...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...