Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kako je to uStarósti ? Ustajanje..., da vidite izlazak Sunca !!! Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... I laste, a i vrabci zajedno uBašću ?!? Večita, firmopisačka greška... Em vrelo, em vetrovito... Švaba i pravoslavne slave... Kav u kočar !!! DANI TEODORA PAVLOVIĆA: GODINA JUBILEJA Ako neBidneš dobar - zna se !!! Jel još služi, bicikli NM natzornika ? I neki leptiri umedu da poziradu... Kad krenedu jesenje kiše ... I Pjer i JA, proMašili rezultat ... Dajte da i mi vidimo taj bunar ... Prevencija - šetnja kroz NM... Strogo zabranjeno... Najstarija kuća...
 
..., dânima "natraške"...
Bilans uspeha od jučeraske !!! Plan i raspored râda, za nedelju 10.09.2023-će !!! Nov ( stari... ) krst, a na zalazak Cûnca !! Ala si i raširio ovo stado !!! Sve su kraći i kraći dâni !!! Daj mi jedan crni i jednog Vučića !!! Šta raditi, kad Vam iznenada nestane Perike ?!? Mlogi, a poGotovu prvi petlovi, su sRâdali !!! Dogodovštine berberske... Zorica Baštovanov - Nića i Desa..., OZ... Donacije za decu iz Batanje ( Madžarska... ) !!! E..., baš sam mu se obradovo !!! Rode su nam odLetile..., a laste su nam još tu !!! Kâžedu metrolozi, da više neće biti vrućîna !?! Da sam ondak znao, neBi ni pokrećo Gôspojinu !!! Kukuruzi i cuncuKrêt... Pa..., zar i on ?!? PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...