Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
KAKO JE KARLOVČAN, SPASIO BEODRANA OD APSE I Kaki ti je vinograd..., imal róda ? Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! Eto sad... i na smokvu zGadije !?! Deca više voledu, kad ja zaPržim paprikaš !!! Opet ti je kasnio autobus ?!? Jorgovan, a u sektembar ?!? Tiganj oKlin... Ala me je i privarijo !!! E, ondak je dobijo, šta je i tražijo !!! Imalte čega novog ? TippNet-ovi dobitinici nagrada !!! Sas radnje ... Očistimo Srbiju !!! I laste se spremadu da odLetidu ... Ladan početak sektembera I... Juridu..., a neŽuridu... Aspuh II...
 
..., dânima "natraške"...
Sve su kraći i kraći dâni !!! Daj mi jedan crni i jednog Vučića !!! Šta raditi, kad Vam iznenada nestane Perike ?!? Mlogi, a poGotovu prvi petlovi, su sRâdali !!! Dogodovštine berberske... Zorica Baštovanov - Nića i Desa..., OZ... Donacije za decu iz Batanje ( Madžarska... ) !!! E..., baš sam mu se obradovo !!! Rode su nam odLetile..., a laste su nam još tu !!! Kâžedu metrolozi, da više neće biti vrućîna !?! Da sam ondak znao, neBi ni pokrećo Gôspojinu !!! Kukuruzi i cuncuKrêt... Pa..., zar i on ?!? PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ? Pištika... FK Vojvodina, osnivači i najbolji tim... Kolko je tô bilo agregata i čemu su služili II ? Kolko je tô bilo agregata i čemu su služili I ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...